2023-05-29

Vattenläckan i Dådran är lagad

Vattenläckan i Dådran är nu lagad och vattenleveransen åter normal.

Ibland kan reparationsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat när det kommer tillbaka. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.