2023-05-29

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 8 juni klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Årsredovisning 2022
  • Avsättning till resultatutjämningsreserv
  • Ny VA-taxa från och med 2023-07-01
  • Skatteväxling kollektivtrafik 2024

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

Webbradiosändning startar vid ärende två på dagordningen. Välkommen att lyssna på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats..

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande