2023-04-24

Viktig information till dig som har eldstad i Rättviks kommun

Rättviks kommun har upphandlat ny sotare. Från och med 1 maj 2023 tar Bramstedts Skorstensfejeri AB över sotningen i kommunen.

Information om sotning

Sotning är rengöring av eldstäder och rökkanaler som görs för att minska risken för brand och effektivisera värmeavgivning och funktion. Tidigare skötte räddningstjänsten sotningen men från och med 1 maj 2023 tar Bramstedts Skorstensfejeri AB över detta uppdrag.

För dig som kund innebär det ingen större förändring. Sotning utförs som tidigare med föraviserad tid och efter samma intervall.

Brandskyddskontroll utförs av räddningstjänsten

Brandskyddskontroll görs för att kontrollera den tekniska statusen på

  • eldstäder och rökkanaler
  • varnings- och släckningssystem
  • skyddsanordningar

Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka fel och brister för att undvika skador på människor, egendom och miljö.

För dig som kund och ägare av eldstad i kommunen innebär det ingen förändring. Brandskyddskontroll utförs efter samma intervall som tidigare och föraviseras till dig då vi är i området.

Kontakt

För frågor gällande sotning:

0247-147 50

info@dinsotare.se

För frågor gällande brandskyddskontroll:

0248-70 375

joel.vikestig@rattvik.se