2023-04-17

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 27 april klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18 och därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Fördelning av vägbidrag
  • Digitaliseringsstrategi
  • Kommunalt partistöd 2023
  • Svar på motioner
  • Valärenden

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats..

/Thomas Wärnhem (M)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande