2023-03-20

Låt oss presentera vårt nya team på mark- och planenheten

Linnea Wallinder, Anna Lindbom, Fredrika Säfström och Lotta Kajgård.

Vi är alla helt eniga – vi har mycket intressanta jobb och bra kollegor. Det händer mycket i Rättvik och vi trivs, säger från vänster Linnea Wallinder, Anna Lindbom, Fredrika Säfström och Lotta Kajgård.

Sedan åtta månader tillbaka är det Fredrika Säfström som är chef på mark- och planenheten. Tillsammans med Lena Snis, som arbetat på enheten i många år, har hon skapat ett nytt ungt team omkring sig som nu servar kommunens organisation och medborgare i markfrågor av skiftande slag.

Mark- och planenheten bedriver en bred verksamhet som förvaltar och utvecklar kommunens mark. De planera bland mycket annat för Rättviks utveckling genom att skapa detaljplaner, både för egen och privat mark.

– Just nu lägger vi mycket fokus på försäljning av tomter på området Lissbrändan. Vi har ett 20-tal färdigställda tomter med både VA-och fjärrvärmeanslutningar som kommer att säljas under våren. Även om intresset för området är stort finns det tomter kvar. Den som är intresserad kan gå in och ställa sig i den kommunala tomtkön för det är genom den tomterna kommer att fördelas och säljas, säger Fredrika Säfström.

Vid sidan av Lissbrändan arbetar de även intensivt med andra planer. Tillsammans med RFAB (Rättviks Fastigheter AB) jobbar de exempelvis med att möjliggöra en familjecentral i centrala Rättvik. Det är också många privata planärenden på gång. Ett av dessa är Utsikten, området bredvid slalombacken. Här har kommunen skrivit ett markanvisningsavtal med en privat aktör som nu jobbar vidare med planen. Tanken är att det ska bli mellan 40–60 tomter som är så pass stora att det möjliggör för permanent boende. En privat aktör är även intresserad av området Skomakaren, det vill säga området där boendeanläggningen Fyra hästar ligger.

– Ja, samrådet avslutades förra veckan så nu ska det tas vidare. Man tittar i dagsläget på bostäder och en förskola men planen möjliggör för flera verksamheter så nu återstår att se vad som blir aktuellt framöver, säger Anna Lindbom som främst arbetar med detaljplaner men även finns som stöd vid bygglovsärenden.

Servar bygglovssidan gör annars Lena Snis och Lotta Kajgård som primärt arbetar med kart/mät och GIS (geografiska informationssystem).

– Det är vi som tar fram olika kartunderlag, som till exempel grundkartor och nybyggnadskartor med mera. Vi har som uppgift att bland annat underhålla kommunens kartdatabaser och presentera geodata i så kallade geografiska informationssystem, säger Lotta Kajgård.

Långsiktiga planer

Vid sidan av de aktuella uppdragen vill Fredrika titta framåt och göra långsiktiga planer för olika områden. Rättviks kommun äger mark och på enheten ser man över och planerar för bostäder och verksamhetsområden, det vill säga mark för industrier och företagsetablering.

– Det är bra om man i god tid bestämmer var man kan tänka sig att bygga bostäder och var kommande företagsetableringar ska erbjudas mark, säger Fredrika.

Kulturmiljöprogrammet börjar ta form

Mark- och planenheten jobbar även med kommunens bymiljöer. Det finns redan ett regelverk som delvis skyddar kulturmiljöerna men nu håller enheten på med ett kulturmiljöprogram som stöd för kommande beslut.

– Det här blir bra. Vi tar nu ett samlat grepp och ser exempelvis över nybyggnation i bymiljöer. Vi vill ju att det som byggs ska tillföra någonting till byn och att alla ska ha samma möjligheter. Det vi tittar på nu är vad vi ska skydda och till vilken grad, avslutar Anna.

Nya teamet på mark- och planenheten

Fredrika Säfström – planarkitekt och chef på mark och planenheten, 47 år

Arbetat på mark och planenheten i åtta månader.
Bosatt i Falun med man och tre tonårsbarn – två flickor och en pojke.
Intressen: Vill umgås med familj och vänner, gillar kulturevenemang och att åka skidor.

Anna Lindbom – planarkitekt, 32 år

Arbetat på mark och planenheten i två månader.
Bosatt i Rättvik tillsammans med sin man och tvååriga dotter.
Intressen: Har precis börjat spela innebandy igen och gillar att baka.

Linnea Wallinder – markansvarig, 37 år

Arbetat på mark och planenheten i två månader.
Bosatt i Orsa. Har två söner åtta och tio år gamla.
Intressen: Trivs med familjen och spenderar gärna tid i naturen och i stugan. Gillar jakt och boxning.

Lotta Kajgård – GIS-ingenjör, 49 år

Arbetat på mark och planenheten i fem månader.
Bosatt i Leksand tillsammans med sambo och snart vuxna barn.
Intressen: Jobba i trädgården och odla tomater och gurka. Är ofta ute i natur och gillar att åka skidor.