2023-03-13

Hög tid att söka bygglov

Lycklig byggarbetare med ritning i hand.

Semesterperioden närmar sig och det är klokt att snarast möjligt lämna in din ansökan om bygglov, bygg- och avloppsanmälan, strandskyddsdispens och andra tillstånd.

Vår handläggningstid blir längre då trycket ökar på våren.

Ring och avtala tid med en handläggare om du har frågor.

Mer information om bygglovsprocessen samt kontaktuppgifter och länkar hittar du på sidan Bygglovsprocessen.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Rättviks kommun

795 80 Rättvik

Telefon växel 0248-70 000