2023-03-02

Ansök om skolskjuts för läsåret 23/24

Du som vårdnadshavare måste göra en ansökan om ditt barn behöver skolskjuts. Ansökningstiden för skolskjuts inför nästa läsår (23/24) är den 6–26 mars. Inga skolkort skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst ”Skolskjuts – Ansökan för grundskolan”. Inloggning görs med e-legitimation eller Bank-ID.

Familjehemsplacerade elever, elever med skyddad identitet eller elever med tillfälligt personnummer ska ansöka på blankett. Kontakta då Jeanette Engström via mejl jeanette.engstrom@rattvik.se eller telefon 0248-70 155.