2023-01-24

Delar av Storgatan stängs när julbelysningen tas ned

Onsdag 25 januari och torsdag 26 januari stängs norra respektive södra delen av Storgatan när julbelysningen tas ner.

Karta med markering som visar var Storgatan stängs av.

Vänligen respektera avspärrningarna så jobbet kan ske så snabbt och smidigt som möjligt.