2022-12-20

Tillsammans plattar vi kurvan och minskar elanvändningen

I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna klockan 7–9 och 17–19. Du kan hjälpa till genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Tillsammans förbättrar vi situationen genom att minska elanvändningen.

Kurva som visar hur elanvändningen ser ut över tid på ett dygn.

Kapa topparna klockan 7–9 och 17–19 genom att:

 • Undvika att starta många maskiner samtidigt.
 • Använda eldrivna maskiner/utrustning andra tider på dygnet.
  Till exempel ladda elbilen.
 • Tillfälligt stänga av elmaskiner/utrustning.

Energieffektivisera genom att till exempel:

 • Sänka inomhustemperaturen.
 • Ha effektiva värme- och ventilationssystem.
 • Isolera och täta byggnader.
 • Byta till LED.
 • Släcka tomma rum.

Ett tips är att få koll på elanvändningen genom att ta ut timvärden från din elleverantör och analysera när toppar uppstår.

Vinster med effekthushållning

 • Färre effekttoppar med extrema priser
 • Väsentligt mindre risk att elen kopplas bort
 • Sänkta elkostnader
 • Effektivt bidrag till klimatmålen
 • Solidaritet med resten av Europa då våra elnät är sammankopplade

Rättviks kommun ser över sin egen energianvändning där vi inom organisationen kan göra skillnad. Alla verksamheter uppmanas att platta kurvan och minimera elanvändning. Detta genom att till exempel släcka lampor i tomma rum, stänga av dator och skärmar vid hemgång.

Varje Watt gör skillnad!

Rättviks kommun effektiviserar och optimerar

Genom att energieffektivisera lokaler och uppmuntra till beteendeförändringar samt ställa krav på energieffektivitet vid upphandlingar, kan offentlig sektor minska sin elanvändning.

Nedan följer ett antal åtgärder som gjorts i Rättviks kommun.

Åtgärd

Besparing
i kilowattimmar (kWh)

Rättviks sporthall: Ny LED-belysning

15 000

Golfvägen 1–10: Närvarostyrd belysning vind

2 700

Enådal: Utbyte 46 gamla motorvärmare

18 400

Enåbacken: Närvarostyrd belysning

2 500

Enådal: Närvarostyrd belysning

2 900

Orestrand: Ny ytterbelysning

1 400

Ishallen i Furudal: Ny LED-belysning

46 000

Boda skola, Backåkern: Ny ytterbelysning

3 600

Solgläntan: Närvarostyrd belysning

3 600

Myrstacken: Ny ytterbelysning

5 600

Körhuset vid gymnasiet: Justering avfuktare

60 000

Karamellen: Ny ytterbelysning

3 000


 • Rättviks kommuns gatubelysning består av cirka 4 166 belysningspunkter och i dagsläget är cirka 58% (2 412 stycken) utbytta till LED-belysning. Arbetet med fortsatt översyn av gatubelysningen fortsätter.
 • Fontänen i Siljan togs ner i förtid under hösten för att spara energi. Det blir inte något isberg under vintern 2022/2023.
 • På Rättviks Fastigheters AB pågående nybyggnation av 42 lägenheter på Enålund är taken försedda med solcellspaneler.

Åtgärder på räddningsstationen i Rättvik:

 • Cirka 200 lysrör på 58 watt styck (11,4 kWh) har ersatts med ledlysrör på 22 watt styck (4,4 kWh).
 • Ventilationsaggregatet är avstängt mellan klockan 22–6 varje dag.
 • Slangtorkning i torkskåp görs endast när dubbla slangar fyller varje hyllplan.
 • Under början av 2023 byts 30 stycken korridor-/toalettbelysning (80 watt x 30 stycken = 2,4 kWh) till rörelsestyrd belysningsarmatur (15 watt x 30 stycken = 450 watt).
 • Värmen i vagnhallen har sänkts med 2 grader.

Åtgärder på räddningsstationen i Furudal:

 • Detektorstyrd ventilation som bara går när någon är inne i lokalen.
 • Under början av 2023 byts cirka 80 stycken 58-watts lysrör (4,6 kWh) till 22-watts lysrör (1,7 kWh).
 • Ny ledbelysning runt fasaden ersätter kvicksilver 180 watts-lampor.
 • Värmen i vagnhallen håller 16 grader.

Rättvik skoljordbruk AB aviserar dessa åtgärder på kort sikt

 • Installera förkylning av mjölken.
 • Byta ut slitna fläktar mot mer energieffektiva.
 • Ge studenter utbildning i sparsam körning.
 • Installera förvärmning av vatten till roboten.

Övriga lokaler inom kommunen:

 • Bröllopsstugan: Kallställs vintertid
 • Militärförråd Hedlund: Delar kallställs och minskad temperatur på övrig yta
 • Röda Korset – Höök Olles väg: Översyn av värmesystem
 • Hedslunds IP: Dra ner inomhustemperatur och översyn av hela byggnaden
 • Prästskogsvallen: Belysningen är LED och regleras med timers.

Julbelysningen

Julbelysningen står för 0,16 promille (1 200 kWh) av den totala elförbrukningen på 7 500 000 kWh år 2021 på de fastigheter som kommunen hyr. Det är viktigt att julbelysningen används på ett energieffektivt sätt eftersom även en liten minskning av elanvändningen har betydelse för det totala effektbehovet.

Julbelysningen ökar tryggheten och är uppskattad under årets mörkaste månader. Belysningen ökar också attraktiviteten i centrumkärnor och vid handelsplatser vilket bidrar till att stötta handeln och andra kommersiella verksamheter.