2022-12-19

Företagsstafetten besöker KUAB Konsult & Utveckling AB

Fredrik Ollén, Olov Tholén och Helena Back.

Olov Tholén (i mitten) som startade KUAB 1976 tar emot stafettpinnen av Fredrik Ollén och Helena Back.

Olov Tholén är född och uppvuxen i Rättvik. Som ung studerade han på KTH (Kungliga tekniska högskolan) och VTI (Statens väg och trafikinstitut). Han skaffade sig en gedigen ingenjörsutbildning och doktorerade i vägteknik. Efter några år i Stockholm flyttade Olov hem till Rättvik och 1976 startade han också KUAB Konsult & Utveckling AB.

Idag är de fem anställda på företaget och de har i princip två inriktningar. Den ena är att de tillverkar maskiner som används då man mäter vägarnas bärighet – en form av provlastningsutrustning. Den andra är att de själva använder sina maskiner för att utföra mätningar på konsultbasis. Förenklat kan sägas att de mäter samt informerar om hur vägar ska byggas för att de ska få så lång hållbarhet som möjligt.

– Maskinen provbelastar vanligtvis befintliga vägar för att dimensionera förstärkningsåtgärder. Den används också till att klassificera flygplatser så man får vetskap om hur stora plan som kan landa och så vidare. Allt handlar om att statistiskt beräkna sambandet mellan töjning och livslängd. Vårt arbete innebär att beräkna i vilken takt vägen förändras, det vill säga hur snabbt ojämnheterna tilltar. En annan arbetsuppgift är att vi borrar hål i befintliga vägar för att kontrollera sammansättningen och den mest lämpliga fördelningen. Lägger man dit för mycket sand blir det inte stabilt men det fungerar inte heller med för mycket lera, säger Olov Tholén.

Vi frågar Olov hur arbetet i företaget har förändrats på 40 år. Han berättar att när han utvecklade tekniken, som används än idag, var det någonting helt nytt och otroligt avancerat.

– Ja, då var det ”High-tech”. Nu är tekniken ganska vedertagen. Det som har förändrats mest är att det blir krångligare och krångligare att driva företag, säger Olov.

KUAB tillverkar mellan två och tolv maskiner per år. Totalt sett har de levererat runt 230 maskiner till stora konsultfirmor som själva utför mätningar.

– Vi gör maskinerna här i Rättvik men det mesta går på export. Vi har idag ungefär 30 procent av världsmarknaden, säger Olov som nu är 78 år fyllda och fortfarande inte har några planer på att gå i pension.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Jag tycker Rättvik är lagom stort. De flesta resor jag gör går till städer med 10–30 miljoner invånare och där trivs jag inte riktigt. Jag är född här i Rättvik och jag trivs med de här vyerna.

Vad tycker du att kommunen ska fokusera på framöver?

– Det är viktigt att fokusera på kärnfrågorna – skola, vård och omsorg, men även på infrastruktur. Vi har precis byggt ett garage på 400 kvadratmeter uppe på industriområdet och det har varit väldigt besvärligt. Det tar lång tid och vi har lagt ner ett par hundra tusen kronor på konsulter som hjälpt oss med all administration som krävts och som inte har förändrat någonting i sak.

Vi tackar Olov för ett trevligt och informativt samtal. Olov skickar nu stafettpinnen vidare till STM och Claes Roger Samuelsson i Lenåsen som vi besöker i början av nästa år.

Vid dagens företagsbesök deltog Fredrik Ollén, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Helena Back från Näringslivsteamet och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.

Mer information