2022-11-28

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 8 december klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18 samt utdelande av Kulturpriset och Hållbarhetspriset 2022. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • VA-taxan 2023
  • Reglemente kommunstyrelsen
  • Arvodesreglemente
  • Valärenden

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats. samt på Rättviks närradio FM 103,4 MHz.

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande