2022-11-14

Storgatan stängs för uppsättning av julbelysning

Karta som visar var Storgatan kommer att stängas av när julbelysningen sätts upp.

Tisdag 15 november och onsdag 16 november stängs norra respektive södra delen av Storgatan för uppsättning av julbelysningen.

Vänligen respektera avspärrningarna så jobbet kan ske så snabbt och smidigt som möjligt.