2022-11-02

Den politiska majoriteten i Rättvik fortsätter sitt samarbete

Per Mårthans, Ulrica Momqvist och Fredrik Ollén vid pressträffen den 2 november 2022.

Från vänster: Per Mårthans (KD), Ulrica Momqvist (C) och Fredrik Ollén (M).

Det blir alliansen med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som fortsätter leda kommunen under mandatperioden 2023 till 2026. Det presenterades på en pressträff den 2 november.

Tillsammans har partierna 20 av 39 mandat i Rättviks kommunfullmäktige och därmed en majoritet. De föreslår att Ulrica Momqvist (C) bli ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd för ytterligare en mandatperiod. Även kommunalråden Fredrik Ollén (M) och Joanna Stridh (C) föreslås fortsätta i kommunstyrelsens presidium.

Ny politisk plattform

Samarbetspartierna har kommit överens om en ny politisk plattform för de kommande fyra åren. Plattformen innehåller 36 punkter och tre utvecklingsprogram. Det strategiska hållbarhetsarbetet ska stärkas i kommunen under mandatperioden meddelar alliansen. Alla 36 punkterna har koppling till de tre dimensionerna i hållbarhetsarbetet; ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Fördjupat samarbete

Alliansen meddelar vidare att samverkan med såväl näringsliv som föreningslivet kommer att fördjupas under mandatperioden. Rättvik ska ha ett samordnat arbete runt barn och unga för att tidigt kunna fånga upp och ge rätt stöd till de som behöver. Det blir också en fortsatt satsning på närproducerad mat och lokala råvaror i de kommunala köken.

Tre utvecklingsprogram

Den politiska majoriteten har enats om tre utvecklingsprogram för ett antal områden. De tre programmen gäller socialförvaltningen, samarbete samt ett program för styrmodell och förvaltning. Ett exempel är hur Rättvik ska möta framtiden när det gäller individ- och familjeomsorg samt behoven hos äldre invånare. Alliansen anser att det behövs en vidareutveckling av socialförvaltningen i Rättviks kommun.

Framtida utmaningar

De tre partierna vill också skapa en tydlig, långsiktig och hållbar planering. Både den målstyrda budgetprocessen och processen för uppföljning behöver förbättras och utvecklas anser de. Detta för att möta framtidens utmaningar och konjunkturen som är på väg att kraftigt försämras, anser alliansen.

– Vi har ett tufft läge i omvärlden men Rättvik är i medgång. Det finns ett jättefint samarbete med föreningar, näringsliv och event. Det är en viktig kraft för Rättvik och det lockar folk till både besök och inflyttning, menar Per Mårthans (KD).

En attraktiv kommun

– En av de viktigaste uppgifterna är att kraftsamla kring problemet med personal­försörjningen i kommunen. Att attrahera inflyttare och jobbsökande är prioriterade områden. Att säkerställa en god ekonomi samt att bygga fler bostäder framhålls av Fredrik Ollén (M).

– Steg ett för oss samarbetspartier är att lägga mål och budget. Sen kommer vi jobba på med de 36 punkterna och de tre utvecklingsprogrammen. Vi har ett gemensamt fokus på hållbarhetsarbetet och en stor samsyn kring politiken, även om partierna har lite olika hjärtefrågor, säger Ulrika Momqvist (C).