2022-10-31

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträde torsdagen den 10 november klockan 18 i Rättviks kommunhus, Stiernhöökssalen, Vasagatan 1.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Delårsrapport 2022
  • Budget 2023–2025
  • Kommunalskatt 2023
  • Svar på motioner

Sammanträdet kan du följa live på kommunens webbplats rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats. samt via Radio Rättvik på FM 103,4 MHz.

Kallelse, med alla ärenden som ska behandlas, finns tillgänglig i kommun­huset en vecka före sammanträdet samt på kommunens webbplats rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

/Inge Östlund (SD)

Ålderspresident