2022-10-24

Företagsstafetten besöker LDC Sales & Consulting AB

Christer Gustafsson, Ulf Jansson, Fredrik Ollén och Martin Clarstedt.

Från vänster, delägarna Christer Gustafsson och Ulf Jansson tar emot stafettpinnen av Fredrik Ollén och Martin Clarstedt.

Borstplätering är från början en fransk uppfinning som Göran Jonsson tog till Sverige på 1970-talet. Han startade företaget Selectron här i Rättvik och en av de anställda var Ingolf Lundwall. Ingolf arbetade på företaget under en tid men valde senare att flytta till USA. När han kom tillbaka efter ett antal år startade han LDC Sales & Consulting tillsammans med sin fru Marie Lundewall. Året var 1988.

I de nybyggda lokalerna på Brändavägen träffar vi de nya ägarna, Ulf Jansson och Christer Gustafsson. Ulf började arbeta på företaget 1995 och Christer 2007. Sedan dess har mycket hänt.

– När jag började var vi två anställda på företaget och ägarna skötte det administrativa. När de valde att gå i pension 2014 tog jag och Christer över och idag har vi sju anställda och jobb i stora delar av världen. Från början höll vi till i lokaler uppe i Nittsjö men 2014 flyttade vi ner till industriområdet. I mars 2020 flyttade vi till de här fina lokalerna som är betydligt större och som vi dessutom byggt själva, säger Ulf Jansson.

Även Ulfs fru, Marie Jansson, jobbar idag på företaget. Efter flera år inom vården valde hon en ny bana. Från början var hon med ute ”på fältet” men i dag sköter hon det administrativa och trivs väldigt bra med det.

Men vad är då Borstplätering?

– Ja, det är en mycket avancerad och unik metod där vi lägger på ny metall på skadade metallytor. Det är en kall metod så vi kan utföra jobb på känsliga detaljer i exempelvis vevaxlar och motorblock. Man kan säga att tekniken påminner om att spackla. Vi fyller på i en urgröpning, det vill säga vi fyller upp och sedan slipar och filar vi bort det överflödiga, säger Christer Gustafsson.

Kunderna finns över hela världen och i vitt skilda branscher. Storleken på jobb varierar också – allt ifrån små, små enheter till stora reparationer på kraftverk och oljeriggar.

– Ja, i helgen ska vi exempelvis laga en vevaxel på en färja mellan Tallinn och Kapellskär. Sedan bär det av till El Salvador där de stora motortillverkarna har godkänt våra processer. Vi skickar dit utrustningen i förväg och sedan åker vi till platsen och utför jobbet. Efter det drar vi vidare till södra Spanien, säger Ulf.

Vi blir naturligtvis nyfikna på var och hur de arbetar och om det finns några uppdrag som stuckit ut lite extra? Svaret kommer direkt.

– Ja, när vi får ett uppdrag är det ofta så att någonting har gått sönder och en maskin står still. Det är naturligtvis förknippat med enorma kostnader för kunden, så då är det bråttom. Ett exempel var när vi fick åka till Norge och laga en oljeplattform i Nordsjön. En helikopter stod och väntade på oss när vi kom. Ett annat exempel var när vi fick åka till Sydkorea och laga en oljeplattform 150 meter upp i luften, säger Ulf.

– Ja, men mest extremt var det väl ändå när jag flög till Australien bara för att titta på ett jobb och sedan fick åka till Singapore och utföra arbetet 130 meter upp i luften. Det blåste något enormt och vågorna var sex meter höga. Det var lite väl spännande, avslutar Christer.

Vad tycker ni är bra med Rättvik?

– Det är bra att det byggs nya lägenheter så vi får in nya invånare och ny arbetskraft. Kontakten med kommunen har fungerat väl.

Vad tycker ni att kommunen ska fokusera på framöver?

– Satsa på vård, skola och omsorg. Fungerar kärnverksamheten då kommer även fler att stanna kvar och fler att flytta hit. Det är viktigt även för oss företagare att kommunens verksamheter fungerar väl.

Vi tackar för ett trevligt och informativt möte. LDC Sales & Consulting skickar nu stafettpinnen vidare till Sarholms Plåtdetaljer AB som vi besöker om några veckor.

Christer Gustafsson och Martin Clarstedt.

Martin Clarstedt (till höger) lyssnar intresserat på vad Christer Gustafsson har att berätta.

Vid företagsbesöket deltog Fredrik Ollén, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Martin Clarstedt, miljö- och byggchef och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.