2022-10-20

Underhållsspolning i Rättviks kommun

Nätterna mellan 24–27 oktober 2022 spolar Dala Vatten och Avfall ledningsnätet i Rättviks kommun. Spolning av ledningsnätet görs regelbundet för att hålla god vattenkvalitet. Arbetet sker nattetid mellan klockan 22–5 för minimal störning.

Vattenkran som spolar vatten.

Ibland kan underhållsarbeten göra att det tillfälligt blir luft i ledningarna. Vattnet kan då se mjölkfärgat ut och det kan låta i rören vid tappning. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt och att använda diskmaskin tills vattnet är klart igen.

Mer information

För mer information och kontaktuppgifter hänvisas du till Dala Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..