2022-09-26

Nationella anhörigveckan 2022 – vecka 40

Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående. Nästan var tredje anhörig gör insatser varje dag.

Vi vänder oss till anhöriga med alla olika anhörigskap, i alla åldrar. Exempelvis äldre anhörigvårdare, vårdnadshavare till barn med NPF, anhörig till någon med psykisk ohälsa eller beroende.

 • Du kan
  • få enskilda samtal/vägledning
  • delta i anhörigfrukost
  • vara med i grupper
  • gå på temaföreläsningar
  • få det digitala anhörigstödet ”En bra plats”
 • Kom på vår föreläsning om bemötande vid demenssjukdom med Silviasjuksköterska och kurator från Falu minnesmottagning. Onsdag den 5 oktober klockan 18 på Kulturhuset i Rättvik. Fritt inträde. I samarbete med ABF och Demensföreningen

För mer information om vårt fysiska och vårt digitala stöd, sök ”anhörigstöd”. eller ring anhörigkonsulent på 0248-70 394.