2022-09-26

Krisberedskapsveckan 2022 i Rättviks kommun

Måndag den 26 september startar den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan. Syftet med veckan är att öka allmänhetens kunskap om Sveriges kris- och krigsberedskap, och att stärka människors motståndskraft inför samhällskriser och krig.

Årets tema: Mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kommuniceras livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

Myndigheten för samhällsskydds motivering till mat som tema:

  • Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap.
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma.
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar.
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser.
  • Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser är matlagning ett fint sätt att samlas kring.

Aktiviteter i Rättviks kommun

  • Samarbete med matbutiker i Rättviks kommun på temat ”Krismat – Du är en del av Sveriges krisberedskap”. Våra egna ”hyll-lappar” med texten ”Bra krismat” och en kort information samt QR-kod sätts upp runt om i matbutikerna för att tipsa om bra mat som håller länge. Även affischer sätts upp i matbutikerna som komplement till ”hyll-lapparna. Vi bör alla ha mat för en vecka hemma.
  • Seniormässa i Rättviks församlingshem. Quiz och föreläsning om hemberedskap med mera.
  • Kulturhuset i Rättvik visar en krislåda samt böcker och filmer på temat Krisberedskap. I år med extra fokus på mat, odling och konservering.
  • Under Rättviks höstmarknad har vi trycksaker och annan information om kris- och hemberedskap i vårt informationstält.

Regionala aktiviteter

Under Krisberedskapsveckan låter Länsstyrelsen tre frivilliga leva på krismat under veckan. Utifrån en lista från Livsmedelsverket på lämplig mat att stoppa i krislådan kommer de få mumsa på pulvermos, konserver och andra långlivade varor i sju dagar. Länsstyrelsen gör nedslag hos försökspersonerna under veckan och delar deras upplevelser i Länsstyrelsens kanaler.

Länsstyrelsen lyfter också deras satsning på ”Krislådan”, en podcast om de risker och den beredskap som finns i Dalarna.