2022-09-19

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträde torsdagen den 29 september klockan 18 i Rättviks kommunhus, Stiernhöökssalen, Vasagatan 1.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Utökning av verksamhetsområde Dalfors
  • Svar på motion om ödehus
  • Tilläggsavtal kollektivtrafiken Region Dalarna och Dalarnas kommuner

Sammanträdet kan du följa live på kommunens webbplats rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats. samt via Radio Rättvik på FM 103,4 MHz.

Kallelse, med alla ärenden som ska behandlas, finns tillgänglig i kommunhuset en vecka före sammanträdet samt på kommunens webbplats rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

/Anna-Maja Roos (C), ordförande