2022-09-09

Välkommen på utbildning: god man och förvaltare

Efter pandemin är det stor brist på gode män och förvaltare i norra Dalarna. Den 21 september anordnas därför en utbildning på Mora folkhögskola för dig som är intresserad av uppdraget.

- Som god man kan du göra en mycket värdefull insats för en annan människa, och just nu är behovet stort. Under utbildningen får du lära dig mer om vad som förväntas av dig och vad du kan tänka på i din roll som god man, säger Annelie Björkman, chef på Överförmyndarkansliet i Mora kommun.

Vad är en god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare gör du en värdefull insats för personer som på grund av hälsoskäl behöver hjälp med att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

- En god man eller förvaltare kan hjälpa till att ansöka om det stöd och den vård man kan behöva för att klara sin vardag. Det kan också handla om att hjälpa till att bevaka en persons juridiska och ekonomiska rättigheter, säger Annelie Björkman.

Att vara god man är till stor del ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter.

Skillnaden mellan god man och en förvaltare

God man

Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd och den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal. Den som behöver hjälp går oftast själv med på att tingsrätten utser en god man. Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, till exempel vid demens, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för beslutet.

Förvaltare

När en person inte längre kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar, räcker det ibland inte med en god man. Då kan tingsrätten utse en förvaltare istället. En förvaltare är en tvångsåtgärd och den som behöver åtgärden behöver inte gå med på det. Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att bli god man eller förvaltare behövs inte några specifika förkunskaper inom ekonomi eller juridik. Däremot är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur samhället fungerar och hur man sköter privatekonomin på ett bra sätt.

- Du kan till exempel behöva ha koll på vilken myndighet du ska vända dig till för att huvudmannen ska få rätt vård eller stöd. Sen måste den ekonomiska årsredovisningen alltid stämma, så en god förståelse för ekonomi är en fördel, säger Annelie Björkman.

Utbildning för god man och förvaltare

Plats: Mora Folkhögskola

Datum: 21 september

Tid: 8.30–16.00.

Utbildningen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan

Anmäl dig senast 14 september genom att ringa 0250-263 50 eller e-posta till overformyndaren@mora.se.