2022-09-08

Vill du vara med i en anhöriggrupp?

Du är viktig och du är inte ensam. Det kan vara värdefullt att träffa andra i liknande situation, i en sluten grupp.

Sittplats utomhus med bord och två stolar.

Foto: Sofia Lirkas.

Hösten 2022 startar vi två anhöriggrupper:

 • Anhöriga till personer med beroendeproblematik.
  Denna grupp startar onsdag den 19 oktober klockan 18.
 • Anhöriga till någon med demenssjukdom.
  Denna grupp startar måndag den 10 oktober klockan 13.

Vi bjuder på fika.

Tänk på att du måste anmäla dig (se information nedan).

Max åtta deltagare i varje grupp.

Välkommen att vara med!

Anhöriga till personer med en beroendeproblematik

Du är viktig. Vi ser riskbruk och beroende som en angelägenhet för hela familjen. Under våra träffar får du stöd och information om beroende, anhörigskap, gränssättning och återhämtning samt möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Vi ses följande onsdagar klockan 18–20 på Järnvägsgatan 22 i Rättvik:

 • 19 oktober 2022
 • 9 november 2022
 • 7 december 2022
 • 11 januari 2023

Anmälan

Anmälan görs senast den 12 oktober till någon av nedanstående kontakter:

Anhöriga till någon med demenssjukdom

I första hand för dig vars närstående är hemmaboende.

Du är inte ensam. Livet förändras när någon i familjen blir sjuk. Vi vill stötta dig i ditt anhörigskap.

Vi har fem träffar där du får möta andra i liknande situation. Gruppen leds av anhörigkonsulent, och vid varje tillfälle får vi besök av till exempel demenssköterska, Silviasyster, arbetsterapeut eller representant från demensföreningen.

Vi ses följande måndagar klockan 13–15 på Kulturhuset i Rättvik:

 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 5 december

Anmälan

Anmälan görs senast den 5 oktober till Sofia Lirkas, anhörigkonsulent

Tel 0248-70 394 eller e-post till sofia.lirkas@rattvik.se.