2022-09-05

Företagsstafetten besöker Stiftsgården

Sex av deltagarna vid besöktet på Stiftsgården.

Från vänster: Anna Jonsson, Pontus Gunnarsson, Björn Evbjer, Ulrica Momqvist, Joanna Stridh och Helena Back.

Vi välkomnas av stiftsadjunkt Pontus Gunnarsson som arbetar som präst i Västerås stift, Anna Jonsson som är driftschef och Björn Evbjer som är vaktmästare och projektledare.

Stiftelsen startade 1942 och höll från början till i Församlingshemmet. När församlingen efter ett antal år själva behövde lokalerna i centrala Rättvik erbjöds stiftelsen att ta över gården vid kyrkan. Nu har det gått 70 år sedan Stiftsgården invigdes. Gården har idag cirka 30 anställda - en siffra som ökar markant under sommarmånaderna.

– Här finns fantastiska möjligheter och i år har exempelvis 400 ungdomar varit här på konfirmationsläger. Men vi erbjuder även ”för-läger” för yngre barn, ”efter-läger” och andra sammankomster för unga ledare och volontärer som kommer hit för att arbeta, säger Anna.

Pontus berättar att de har två väldigt tydliga uppdrag. Det ena är att arrangera fortbildning inom den kyrkliga verksamheten, det andra är att erbjuda semester och vila för människor som annars skulle ha svårt att få det.

– Våra huvuduppdrag ligger helt i linje med det stora sociala engagemang som finns här på Stiftsgården. Ett exempel är det projekt som Björn arbetar med. Det heter ”Skapa plats” och vänder sig till människor som behöver handledning och som arbetstränar, men som även behöver hjälp med att skapa struktur och social samvaro, säger Pontus.

– Ja, det är ett väl genomarbetat koncept som heter S:t Mary som bygger på meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet, säger Björn.

Stiftsgården har också inlett ett helt nytt samarbete med Stiernhööksgymnasiet vilket de är väldigt glada för.

– Ja, det känns riktigt roligt. Vi arbetar främst med naturbrukseleverna och hjälper bland annat till med ”livsfrågorna”. Vi fokuserar naturligtvis på de etiska frågorna men samverkar gärna kring djuren. I somras hade vi fåren här i en hage intill och i framtiden hoppas vi få möjlighet att visa upp djuren i djurhuset och ladugården för våra besökare, säger Pontus.

Stiftsgården bedriver även hotell- och konferensverksamhet och under sommaren bokar många turister rum på Stiftsgården.

– Ett par timmar efter att Dalhalla har släppt en konsert har vi fullt men även arrangemang som Classic Car Week drar mycket folk. Vi är en alkoholfri anläggning vilket vi ser som en stor fördel eftersom vi har många barn och ungdomar på Stiftsgården, säger Anna.

– Det är väldigt många som på ett eller annat sätt har en relation till Stiftsgården så man kan verkligen säga att vi sätter Rättvik på kartan, avslutar Pontus.

Vad tycker ni är bra med Rättvik?

– Det är ganska litet här och det är en fördel. Man känner väldigt många och vi har bra relationer med både näringsliv och kommun, säger Anna.

– ”Hemma-känslan” finns överallt och vi är duktiga på att hjälpa varandra, säger Björn.

Vad tycker ni att kommunen ska fokusera på framöver?

– Jag tycker att vi måste samverka mer i Rättvik för det vinner alla på. Kommunen har ett stort ansvar men det finns också ett stort antal människor som kan vara med och ”bära”. Ta alla intresseföreningar, föreningslivet och religiösa föreningar. Vi lever alla på den här platsen och vi måste hjälpa varandra för att Rättvik ska fortsätta att vara en bra plats på jorden, säger Pontus.

– Kommunen måste fortsätta att utveckla ungdomsverksamheten och ge stöd till föreningarna, säger Björn.

Vi tackar Stiftsgården för ett trevligt och informativt möte. Stafettpinnen skickar de vidare till Rättvik Event som vi besöker under hösten.

Vid dagens företagsbesök deltog Ulrica Momqvist, kommunstyrelsens ordförande, Joanna Stridh, kommunstyrelsens 2:e vice, Helena Back, näringslivsteamet och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.