2022-08-25

Dalarnas bästa kommun för småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund rankade nyligen förutsättningarna för små- och medelstora företag. Rättviks kommun rankas som bästa kommun i Dalarna.

För tredje året i rad publiceras Småföretagarindex. Här belyses de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet. Småföretagarindex visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Enligt Småföretagarnas Riksförbund är syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet.

290 kommuner rankas baserat på offentlig statistik. Enligt Småföretagarnas Riksförbund finns de bästa villkoren för företagande i storstäder. Även i pendlingskommuner kring storstäder samt i landsbygdskommuner med en stark turismsektor finns det bra villkor.

Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund beskriver sig som en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Organisationen säger sig i nuläget företräda cirka 30 000 småföretag.

Informationen om rankingen är hämtad från Småföretagarnas Riksförbunds webbplats.