2022-08-05

Observera att badförbud för djur gäller på vissa platser i centrala Rättvik

Rättviks kommun har med hänsyn till allergiker, djurrädda och av hygieniska skäl fastställt att det inte är tillåtet med djurbad på vissa stränder i närheten av Rättviks centrum. Se bifogad karta.

Badande med djur hänvisas till kyrkviken som är belägen mellan Siljansbadets camping och Vasastenen vid kyrkan. Detta med hänsyn till andra badande samt för en god badvattenkvalité.

Det är även tillåtet med djurbad på stranden mellan Enåns utlopp och båthamnen, se kartan.

Frågor gällande hundbad och djurbad i allmänhet hänvisas till Rättviks kommuns miljö- och byggchef Martin Clarstedt.

Mejl: martin.clarstedt@rattvik.se

Telefon: 0248-70 142

 

Karta som visar vilka områden som förbudet gäller samt var det är tillåtet med hundbad.