2022-07-06

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

I juni 2022 beslutade riksdagen att:

  • bostadstillägget till pensionärer ska höjas och,
  • att minimibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms också ska höjas.

Denna förändring gäller från 1 augusti 2022.

Detta innebär att kommunen gör om alla avgiftsbeslut för personer som lämnat in blanketten ”Uppgifter för beräkning av vård- och omsorgsavgift”. Alla påverkas inte av höjningen utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget och/eller om du har bostadstillägg från pensionsmyndigheten.

Du som lämnat in dina inkomstuppgifter för beräkning av vård-och omsorgsavgift får ett nytt avgiftsbeslut under september. I beslutet ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte. En eventuell förändring av avgift syns först i september när du får fakturan avseende augusti.