2022-06-30

Mats Berglund ska ta Leksand och Rättvik framåt i en gemensam VIA-förvaltning

Mats Berglund och vuxenutbildningens lokal i Leksand.

Till vänster i bild är Mats Berglund, ny förvaltningschef och till höger är Vuxenutbildningens lokal i Leksand. Leksand är värdkommun och administrationen är placerad i Leksand.

Den 1 juli byter den "Gemensamma nämnden för vuxenutbildningen Leksand- Rättvik" namn till "VIA-nämnden" och utökas med kommunernas arbetsmarknadsenheter (AME) och integrationsenheter.

Leksand och Rättviks kommun utökar sitt goda samarbete och bildar en större nämnd tillsammans som ska behandla fler frågor än tidigare. Det utökade samarbetet ska förbättra kommunernas möjlighet att få tag på rätt arbetskraft och kompetens, inte minst till typiska bristyrken. VIA - nämnden kommer att fatta beslut i frågor som rör vuxenutbildningen, integration och arbetsmarknad åt de två kommunerna.

Den nya nämnden träder i kraft den 1 juli och blir även kommunernas gemensamma arbetslöshetsnämnd.

Den 19 september tillträder Mats Berglund som ny förvaltningschef

För att inleda det utökade samarbetet på ett så bra sätt som möjligt har det under våren pågått en rekrytering av en ny förvaltningschef. Nu är rekryteringen klar och det är Mats Berglund som blir ny förvaltningschef för VIA-förvaltningen. Han tillträder sin tjänst den 19 september.

– Vi som arbetat med rekryteringen tror att Mats kommer att kunna leda VIA-förvaltningen med stor utvecklingsvilja och att hans erfarenheter av alla tre VIA-delarna kommer att vara till stor nytta för både Rättviks och Leksands kommuner, säger Tomas Bergsten, ordförande utbildningsutskottet Leksand.

Mats kommer senast från att ha varit sektionschef för Kompetensförsörjning i Falu kommun och har tidigare erfarenhet av att leda såväl AME som Integrationsenheter.

– Jag är väldigt glad och förväntansfull över att ha fått förmånen att arbeta i Leksands och Rättviks kommun med de frågor som jag brinner för, säger den nytillsatta förvaltningschefen Mats Berglund.

Det är även mycket glädjande att vi nu kan meddela att Cecilia Falk har tackat ja till tjänsten som rektor för Vuxenutbildningen.

– Cecilia Falk har varit biträdande rektor sedan en tid tillbaka och hon har engagerat medarbetarna i implementeringen av den nya VIA-organisationen på ett imponerande sätt så det känns väldigt kul att hon nu har tackat ja till tjänsten som rektor, säger Joanna Stridh, ordförande i bildningsutskottet Rättvik.