2022-06-15

Historiskt stort överskott för Rättviks kommun

Kommunens resultat för år 2021 blev ett överskott på mer än 100 miljoner kronor. Överskottet beror på ökade skatteintäkter, generella statsbidrag samt en utdelning från bolag.

Under senaste mötet i kommunfullmäktige 9 juni 2022 godkändes årsredovisningen för 2021. Det ekonomiska resultatet är det starkaste någonsin med ett överskott på 101,7 miljoner kronor.

Överskottet beror på:

  • ökade skatteintäkter
  • generella statsbidrag
  • en utdelning på 60 miljoner kronor från Rättviks kommun Kommunhus AB avseende vinster från försäljning av delar av kommunens fjärrvärmeverksamhet
Ulrica Momqvist.

Kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Momqvist (C).

– Förutom att de finansiella målen är uppfyllda med råge så visar verksamheten även goda resultat när det kommer till måluppfyllelse. Detta trots att vi verkat i en pandemi under två år som påverkat kommunens möjligheter till att genomföra alla aktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Momqvist (C).

En del av överskottet för år 2021, närmare bestämt 70 miljoner kronor, avsätts i en resultatutjämningsreserv som kan användas vid sämre tider som exempelvis vid en konjunkturnedgång.

– Jag vill också rikta ett stort och varmt tack till kommunens medarbetare som har gjort ett fantastiskt arbete med de särskilda förutsättningar som har varit under pandemin, avslutar kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Momqvist (C).