2022-06-08

Hellebergs väg får ny beläggning

Torsdag 9 juni fräses Hellebergs väg, från Riksväg 70 till Reparatörvägen, som förberedelse för ny beläggning.

Eventuella frågor ställs till gata.trafik@rattvik.se.