2022-06-02

Vålsvedsvägen stängs för genomfartstrafik

Från och med fredag 3 juni stängs Vålsvedsvägen för genomfartstrafik.

Vägen stängs på grund av framgrävning av nya VA-ledningar. Arbetet utförs under vecka 23.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontaktar du kommunens vägingenjör på telefon 0248‑70 119