2022-06-01

Ny e-tjänst för samarbetssamtal

Nu kan du göra en intresseanmälan i e-tjänsten Samarbetssamtal för att ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

Vid familjerätten kan vi hjälpa föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa boendet, umgänget och vårdnaden för ert barn.

Gör en intresseanmälan i e-tjänsten om du vill ansöka om samarbetssamtal.