2022-05-24

Parkområdet vid Enån behöver ett namn

Arbetet med parkområdet vid Enån börjar bli klart och området behöver ett namn. Vi vill gärna ha din hjälp med förslag på namn så var med och tyck till.

Parkområdet vid Enån.

Skicka ditt namnförslag till gata.trafik@rattvik.se senast den 7 juni 2022.

Förslagen skickas sedan till miljö- och byggnadsnämnden för slutgiltigt beslut.

Karta över parkområdet vid Enån.

Grön markering visar parkområdet vid Enån.