2022-05-23

Utbyte av brunnar på Knihsgatan

Måndag 23 maj till och med onsdag 25 maj genomför Dala Vatten och Avfall utbyte av brunnar på Knihsgatan.

Den del av Knihsgatan där arbete utförs hålls helt avstängd tills arbetet är klart.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontaktar du kommunens vägingenjör på telefon 0248‑70 119