2022-05-17

Länsstyrelsen genomför en mindre naturvårdsbränning

Idag (tisdag 17 maj) genomför Länsstyrelsen en mindre naturvårdsbränning i Jutjärns naturreservat strax nordost om Nedre Gärdsjö i Rättviks kommun. Bränningen är cirka en hektar stor och beräknas pågå från lunch och några timmar framåt.

Området som bränns är en kalkbarrskog eftersom detta på sikt gynnar flertalet växter som trivs i denna biotop.

Vindarna ser ut att komma från västsektorn vilket bör leda till att röken sprids över skogen istället för in mot byarna.

Räddningstjänsten och SOS alarm hålls uppdaterade om bränningen som vanligt.