2022-05-02

Inbjudan till granskning "Sjöstaden"

Detaljplan för del av Lerdal 4:88, kallat Sjöstaden, finns nu ute för granskning. Handlingar finns på sidan "Detaljplaner på samråd eller granskning".

Sjöstaden är belägen mellan båthamnsområdet och reningsverket, söder om Rättviks centrum. Syftet med detaljplanen är att utveckla ett område för tillfälligt boende.

Synpunkter ska lämnas senast 2 juni 2022 till mark.plan@rattvik.se.