2022-04-22

Ska du tvätta bilen i helgen?

Illustration på bil som tvättas i naturen.

Tvättar du bilen på gatan eller på din uppfart så rinner smutsvattnet rakt ut i din närmiljö. Kanske rinner det ut i din badsjö, din trädgård där du odlar grönsaker eller i vattendraget som du fiskar i.

Vill du värna din närmaste badsjö ska du inte tvätta bilen hemma på gatan. Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Vi rekommenderar att du tvättar din bil i en biltvätt

För att du ska vara säker på att du inte påverkar miljön negativt ska du tvätta din bil i en modern biltvätt. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten.