2022-04-18

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträde torsdagen den 28 april klockan 18 i Rättviks kommunhus, Stiernhöökssalen, Vasagatan 1.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Handlingsprogram - Lagen om skydd mot olyckor
  • Kommunalt partistöd 2022
  • Taxor

Sammanträdet kan du följa live på kommunens webbplats rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats. samt via Radio Rättvik på FM 103,4 MHz.

Kallelse, med alla ärenden som ska behandlas, finns tillgänglig i kommunhuset en vecka före sammanträdet samt på kommunens webbplats rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

För ytterligare information, telefon 0248-70 000.

/Anna-Maja Roos (C), ordförande