2022-04-04

Inbjudan till samråd "Utsikten"

Detaljplan för del av Lerdal 10:49, kallat Utsikten, finns nu ute för samråd. Handlingar finns på sidan "Detaljplaner på samråd eller granskning".

Utsikten är belägen söder om slalombacken, sydost om Rättviks centrum. Syftet med detaljplanen är att utveckla ett område för bostadsändamål samt anlägga ny matarväg på del upp mot Toppstugan.

Synpunkter ska lämnas senast 4 maj 2022 till mark.plan@rattvik.se.