2022-03-22

Anmäl ditt intresse för att hjälpa flyktingar från Ukraina med husrum

I vår e-tjänst "Samordning av husrum för flyktingar från Ukraina" anmäler du ditt intresse för frivilliga insatser kopplat till husrum inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina.

I e-tjänsten fyller du i vilken hjälp du erbjuder och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar vi dig om det blir aktuellt.

Det utgår inte någon ersättning från kommunen eller Migrationsverket i de fall som privatpersoner eller organisationer/föreningar öppnar upp sitt hem och tar emot flyktingar.