2022-03-04

Oro för omvärldsläget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här hittar du länkar till relevant och bekräftad information.

Länkar med information och råd:

Att prata med barn

Många barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på nyheterna och på sociala medier.

På Rädda Barnens webbplats ger psykologen Hanna Thermaenius råd om hur du pratar med ditt barn om det som sker i Ukraina just nu.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.