2022-02-21

Företagsstafetten besöker Exceptional Performance Sweden AB

Ulrica Momqvist och Lars Hansson.

Ulrica Momqvist tillsammans med Lars Hansson.

I en helt fantastisk miljö uppe i Lerdal bor och verkar Lars Hansson. Lars är ursprungligen från Falun men bosatte sig som ung i Stockholm. Efter 30 år i huvudstaden vände han, tillsammans med sin hustru tillbaka till Dalarna, närmare bestämt till Rättvik.

Lars är i grunden försäljningschef/affärsområdeschef men han har också arbetat många år som konsult på bland annat Mercuri International. Företaget Exceptional Performance startade han redan 2007 och affärsidén är glasklar: Att hjälpa företag och individer utveckla det professionella beteendet i syfte att nå eller överträffa uppsatta mål.

– Jag tyckte redan då jag startade företaget att vi generellt sett går på väldigt många utbildningar som sällan eller aldrig leder till någon större förändring eller kontinuitet. Studier visar att när vi efter en utbildning kommer tillbaka till vår arbetsplats, använder vi oss enbart av cirka 10–15 procent av den nya kunskap vi fått. Jag vill fokusera på beteendet. Naturligtvis måste vi tillskansa oss kunskap genom utbildning men mycket handlar om att ändra beteenden och det tar lång tid. Jag brukar använda mig av en formel: (Kunskap + Färdigheter + Processer) x Disciplin = Exceptional Performance

”Du får aldrig en bättre organisation än vad du själv är ledare”

Exceptional Performance arbetar med flera delar:

  • Ledarutveckling
  • Medarbetarutveckling
  • Säljutveckling
  • Karriärutveckling

Lars berättar att han med sin erfarenhet och kunskap vill hjälpa organisationer att skapa en arbetsplats med motiverade och engagerade chefer, ledare och medarbetare. I regel arbetar han mellan sex–tolv månader på ett företag. Det handlar om att vara coach, utbildare och mentor.

– Det är viktigt att man drar åt samma håll - att fånga hela gruppen och att engagera teamet. Det är det som driver utvecklingen mot ett specifikt mål. Min roll är många gånger att vara den obekväme, den som ställer de lite svårare frågorna. Oftast är det ok eftersom jag inte har någon annan relation vare sig med chefer eller medarbetare, säger Lars.

Värderingarna är extremt viktiga för Lars. De personer han arbetar med måste känna lojalitet, engagemang och respekt för hans arbete.

– Mitt eget engagemang är viktigt. De personer jag jobbar med kan ringa mig när som helst och jag är 100 procent lojal med dem. Viktigt i jobbet är också att respektera varandras olikheter. Ibland har vi olika syn på saker och det måste vi acceptera, men när ett beslut är fattat står vi bakom det allihop, säger Lars.

Lars kunder hittar vi i många olika branscher. Han arbetar exempelvis med Spotify, Fastighetsbyrån, Falu energi och vatten, Svenska kraftnät och Atlas Copco.

– Jag jobbar med företag runt om i hela Sverige men mycket av det jag gör, gör jag hemifrån. I dagens läge, med fiber och ny teknik, fungerar det väldigt väl. Jag har en fantastisk arbetsmiljö här hemma i huset så det kan inte bli mycket bättre, avslutar Lars.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Det är en otroligt vacker bygd och det är fantastiskt att ett så litet samhälle kan erbjuda ett så stort utbud. Här bor enkla och lättsamma människor. Det är helt enkelt lätt att leva och bo här.

Vad tycker du att kommunen ska fokusera på framöver?

– En tydligare vision för 2030 som ger kommunens invånare en stark framtidstro. Fortsätt att utveckla varumärket Rättvik så fler vill bosätta sig här. En vacker plats kan bli ännu vackrare. Tillsätt någon form av ”estetiskt råd”.

Vi tackar Lars för ett trevligt och informativt möte. Lars skickar nu stafettpinnen vidare till Svensk Fordonsladdning som vi besöker om ett par veckor.

Vid dagens företagsbesök deltog Ulrica Momqvist, ordförande i kommunens allmänna utskott och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.