2022-01-27

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har 2022-01-19,
beslut MOB § 2/2022, beviljat bygglov för 72 meter hög telemast och tillhörande teknikbod på fastigheten DALBYN 97:1, nordväst om Gulleråsen.

Kungörelsen har publicerats på Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns att tillgå hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1, telefon växel 0248‑70 000 eller via e-post miljo.bygg@rattvik.se.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov kan överklagas senast fyra veckor efter kungörelsens publicering, det vill säga 2022-03-01.

Motivering till överklagan samt kontaktuppgifter, märkt B-2021-361,
beslut MOB § 2/2022
, skickas till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

eller till miljo.bygg@rattvik.se.