2022-01-17

Delar av Storgatan stängs när julbelysningen tas ned

Tisdag den 18 januari stängs delar av Storgatan när julbelysningen tas ned.

Karta med markering som visar var Storgatan stängs av.

Vänligen respektera avspärrningarna så jobbet kan ske så snabbt och smidigt som möjligt.