2022-01-10

Du som är 65 år eller äldre har möjlighet att tycka till om äldreomsorgen

Under vecka två skickas undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” ut till personer som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Det är en nationell undersökning som görs via Socialstyrelsen.

Svaren är viktiga för kommunen och ger ett bra underlag för att vi ska kunna göra våra verksamheter ännu bättre. Förbättringar som gjorts utifrån förra årets resultat är till exempel förbättring av utemiljön och möjligheten till aktiviteter på särskilda boenden.

Det är den äldre själv som ska ta ställning till att medverka, men de som inte kan svara själva får gärna be någon anhörig, närstående eller god man om hjälp. Om du hjälper någon att svara digitalt så finns det också sex frågor som är riktade specifikt till dig som anhörig.

Tack för att du medverkar!