2021-12-08

Referat från kommunstyrelsen 7 december

Här följer ett referat från kommunstyrelsens möte den 7 december 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplaner och budget 2022 för

  • Socialförvaltningen
  • Barn och utbildningsförvaltningen
  • Samhällsutvecklingsförvaltningen
  • Stab- och serviceförvaltningen

Ett yttrande gällande överklagandet av beslutet om att Utveckla alla skolor godkändes och skickas till Förvaltningsrätten i Falun.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 godkändes.

Stiftelsen m/s Gustaf Wasa får ett årligt bidrag på 60 000 kronor under fem år. Detta under förutsättning att Leksand och Mora kommuner fattar ett likalydande beslut.

Därutöver behandlades åtta motioner som går vidare till kommunfullmäktige i februari 2022.