2021-12-01

Uppdatering om läget gällande Rättviks Slalombacke, vintern 2021/2022

Under tio dagar provkörs nu snökanonerna på uppdrag av kommunen. Snö produceras i backen för att ge systemet en ordentlig test. Om allt fungerar och parterna kommer överens, så är ambitionen att ett längre avtal ska skrivas för vintern 2021/2022 samt sommaren 2022.

Bakgrund

Under hösten har kommunen med hjälp av en erfaren konsult genomfört övergripande besiktning av infrastrukturen i slalombacken. En del åtgärder har satts in för att försöka säkerställa en hållbar drift för kommande säsong. Parallellt med detta har kommunen arbetat med att hitta någon som kan handha driften i slalombacken för vintern 2021/2022 samt sommaren 2022.

Flera erfarna aktörer har visat intresse och vid ett möte med den politiska ledningen under måndagen den 29 november beslutades att gå vidare med en av dessa, Diversearbetaren i Rättvik AB, som drivs av Lars Bergsten och Åsa Eriksson med personal. I företaget finns både kompetens om slalombacken vinter- och sommartid, samt gediget allmänt kunnande inom drift, anläggning, grönytor, reparation etc.

Ambitionen är ett länge avtal

– Vi och vår personal ser verkligen fram emot detta! Det är mycket som behöver göras snabbt nu för att det ska bli verklighet, men vi kör igång direkt och i samarbete med slalomklubben, friluftsfrämjandet och kommunen såklart, så ska vi få det här att fungera. Känslan är väldigt positiv! säger Åsa Eriksson på Diversearbetaren.

Under kommande tio dagar (från och med 1 december) kommer företaget, på uppdrag av kommunen, att producera snö i backen för att ge systemet ett ordentligt test. Om allt fungerar och parterna kommer överens, så är ambitionen att ett längre avtal ska skrivas för vintern 2021/2022 samt sommaren 2022. Snön som läggs under dessa tio dagar kommer i så fall till god användning, då ambitionen är att så snart som möjligt kunna erbjuda allmänhet och föreningsliv tillgång till backen.

Rättviks slalombacke är en pärla

– Jag hoppas att vi hittat en lösning för kommande vinter och sommar som gör att folk som bor i Rättvik eller besöker Rättvik ska kunna njuta av bra skidåkning i den härliga miljö som Rättviks slalombacke erbjuder. Det är verkligen en pärla och en perfekt destination för exempelvis barnfamiljer. En viktig del i Rättviks infrastruktur och vi är många som jobbar för fullt med detta nu, säger David Ytfeldt, fritidschef på Rättviks kommun.

Inventering av förutsättningarna pågår

På lång sikt genomförs just nu en inventering av förutsättningarna för att kunna utveckla området ytterligare.

– Vi analyserar andra anläggningars innehåll och ser hur de har byggts och av vilka. Kan vi få fram rätt förutsättningar även i Rättvik så skulle det kunna innebära att området kan utvecklas ytterligare. Det är ett arbete som pågår just nu och framåt vårkanten borde vi kunna ha en bild av vilka planer som kan vara realistiska för Rättvik på längre sikt, säger Per-Johan Backlund samhällsutvecklingsförvaltningens chef, på Rättviks kommun.