2021-11-22

Del av Storgatan stängs av när ny scen monteras på plats

Ny scen monteras utanför systembolaget tisdag 23:e och onsdag 24:e november. I samband med detta stängs södra sidan av Storgatan för fordonstrafik.

Karta som visar var Storgatan stängs av.

Scenen är byggd av Stiernhööksgymnasiets byggelever och monteras på plats.

Gatan öppnas igen på onsdag eftermiddag eller alternativt torsdag morgon.

Vid frågor ringer du kommunens vägingenjör på 0248-70 119 eller växeln 0248-70 000.