2021-11-15

Kanske dags för framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man eller förvaltare. Du kan skriva den i förebyggande syfte för att vara säker på att någon som du litar på tar hand om dina personliga angelägenheter.

  • Fullmakten kan träda i kraft om du skulle råka ut för en varaktig sjukdom eller liknande. Din fullmaktshavare kan då sköta dina ekonomiska angelägenheter och ansöka om stödåtgärder.
  • Huvudregeln, om inget annat bestämts, är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten skall börja gälla.
  • Mer information och länk till fullmaktsformuläret hittar du på sidan Framtidsfullmakt.