2021-11-08

Företagsstafetten besöker SMA Mineral

Lars Carlsson, Fredrik Ollén, Martin Clarstedt, Johan Redebrandt och Mikael Glad.

Från vänster: Platschef Lars Carlsson, Fredrik Ollén, Martin Clarstedt samt Johan Redebrandt och Mikael Glad från Svensk Industrimurning AB.

Vi beger oss till Rättviks kalkverk som ligger några kilometer norr om centrala Rättvik. Lars Carlsson som arbetat som platschef i Rättvik sedan 2008 välkomnar oss och vi slår oss ner i konferensrummet. Lars berättar om familjeföretaget som startades av Einar Juvél redan 1932. Idag har företaget anläggningar på 23 platser i Sverige, Norge, Finland, Estland och Bulgarien. Totalt sett har SMA Mineral 250 anställda och omsätter i storleksordningen en miljard kronor.

Här i Rättvik har företaget varit verksamt sedan 1985 då de köpte Boda kalkverk och Jutjärns kalkbrott. Rättviks kalkverk som startades på 1950-talet var då nedlagt och det fick de med på köpet. Det tog ett par år innan renoveringen av den första ugnen i Rättvik påbörjades, men sedan dess har företaget växt ytterligare. På 1990-talet förvärvades även Kullsbergs kalkverk.

– Det är ingen slump att kalkindustrin utvecklades här i Rättvik. Det är här runt Siljan, på Gotland och i Skövde som den renaste och bästa kalken finns, säger Lars.

Kalk används till väldigt mycket, exempelvis till papper, i vattenbehandling, i jordbruket och till stålindustrin, men även som en beståndsdel i plast och gummi. Naturligtvis vill vi höra hur SMA Mineral ser på sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– Det finns ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor i företaget idag. Många av våra produkter har en positiv effekt på miljön, allt ifrån rening av rökgaser och dricksvatten till pH-höjare av försurade vattendrag. Kalk används också vid sanering av förorenad jord och som jordförbättringsmedel i jordbruket. För en tid sedan köpte vi också in företaget Svensk oljeåtervinning i Västerås. Här samlar man in förbrukad olja som renas och sedan återanvänds i våra kalkverk. En del av oljan, de animaliska fetterna, har vi fått klassat som biobränsle. Det finns ett strategiskt beslut om att vi 2030 ska ha fått bort 50 procent av vårt fossila bränsle, men vår nya VD menar att det ska gå fortare än så, säger Lars.

Det finns även en ambition att återigen se över möjligheterna att ta till vara värmen i rökgaserna som idag går rakt ut i skorstenen. Redan för många år sedan fanns det planer på att koppla ihop Rättviks kalkverk med fjärrvärmeverket, men värmeväxlaren fungerade inte som planerat.

– Vem vet? Vi kanske kan återuppta det arbetet, avslutar Lars.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Jag tycker det är fantastiskt att vi har en sandstrand mitt i centrum. Där jag växte upp fick vi åka två mil för att bada. Jag är uppvuxen i ett mindre samhälle och det går inte att jämföra med hur det är här i Rättvik. Här finns allt och det händer mycket. Jag saknar dock möjligheten att spela bowling. Jag sitter både i BK Rättviks styrelse och i Dalarnas Bowlingförbund och så har vi inte längre någon hemmahall, det är trist.

Vad tycker du att kommunen ska fokusera på framöver?

– Ser man från SMA Minerals sida behöver vi stöd i de frågor som kommer att komma framöver. Jag är säker på att kommunen kommer att bli remissinstans för kommande tillstånd etc. Jag skulle över lag vilja ha mer kontakt med kommunen nu när vi står inför stora omställningar de kommande åren.

SMA Mineral har verksamhet på fyra platser i Rättvik.

  • Jutjärns kalkbrott består av ungefär sex miljoner ton kalksten. Här bryts 350 000 ton kalksten per år som i huvudsak levereras till kalkugnarna i Rättvik och Boda.
  • I Boda kalkverk som har produktion dygnet runt, året runt, produceras bränd kalk vilket sker i en Maerz, det vill säga en dubbelschaktugn. Kunderna finns framför allt inom stål-, bygg- och kemisk industri.
  • Rättviks kalkverk är idag en produktionsanläggning för bränd kalk och dolomit, släckt kalk samt produkter för markstabilisering. Även här är produktionen i gång dygnet runt och kunderna finns främst inom stålindustrin.
  • Kullsbergs kalkverk krossar man kalkstenen och maler i kvarn. Materialet används bland annat inom byggindustrin men även inom jordbruket och vid sjökalkning.

Vi tackar Lars för ett trevligt och informativt möte. Han skickar nu stafettpinnen vidare till Nordbet som vi besöker under december.

Lars Carlsson, Fredrik Ollén och Martin Clarstedt.

Från kontrollrummet har Lars Carlsson med personal full insyn över produktionen.

Martin Clarstedt.

Martin Clarstedt tittar in i de långa rören som kommer upp i en enormt hög värme.

Vid dagens företagsbesök deltog Fredrik Ollén, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Martin Clarstedt, tf. näringslivschef och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.

Mer information