2021-10-25

Företagsstafetten besöker EdGyr

Nils Edfalk och Joakim ”Jocke” Gyris jobbade tillsammans som murare i Norge när tankarna på att flytta tillbaka till Rättvik och starta eget företag föddes. Målsättningen var att, med hjälp av ett starta eget bidrag, kunna köpa de verktyg som behövdes för att komma i gång och få lite lön. Det här var 2007 och det som startade i liten skala tog ganska snabbt fart.

Per Mårthans, Ulrica Momqvist, Joakim Gyris, Martin Clarstedt, Nils Edfalk och Jennie Prans.

Från vänster ses Per Mårthans, Ulrica Momqvist, Joakim Gyris, Martin Clarstedt, Nils Edfalk och Jennie Prans framför kontoret på Filarvägen.

– Vi fick frågan om vi ville räkna på fasadarbetet på Mangeln 1 i centrala Rättvik. Vi visste att vi skulle kunna genomföra uppdraget och när det sedan stod klart att vi fick jobbet gick det väldigt fort, säger Nils.

På den vägen är det. Efter ”premiär-jobbet” började jobben trilla in och idag har EdGyr som ägs gemensamt av Nils och Jocke 37 anställda.

EdGyr fick tidigt ett kulturavtal med Falu kommun vilket ledde till att de nu är specialiserade på kulturella fasader. På uppdrag av Länsstyrelsen och Dalarnas Museum har de bland annat renoverat kyrkorna i Grangärde, Leksand och Åhl.

– Från början var vi störst på mur och puts men idag är vi även ute på byggen och åtar oss också totalentreprenader. Det händer även att vi är rena underentreprenörer vid stora jobb som till exempel vid byggnationer och renoveringar av skolor, säger Jocke.

Det finns många byggföretag runt Siljan och Nils menar att de allra flesta är mycket seriösa och tar ansvar för arbetsmiljö, ställningar, utbildningar och övrigt. Parametrar som är viktiga inte enbart för den enskilde utan också i kontakten med kommunen.

– Vi har en hel del kontakt med kommunen och det fungerar bra. Vi blir oftare och oftare involverade i bygglovsärenden när privatpersoner behöver vår hjälp. Vi ser till att alla dokument finns på plats. På så sätt undviker vi att kunden behöver komma in med kompletterande uppgifter vilket tar onödigt lång tid, säger Nils.

Jennie Prans som jobbar på kommunens miljö- och byggenhet avslutar med att berätta om e-tjänsten ”Mitt bygge” som finns på kommunens webbplats. Tjänsten kan användas av såväl privatperson som ombud.

Vad tycker ni är bra med Rättvik?

– Vi stormtrivs i kommunen. Vi har ett enormt utbud av restauranger, arenor och idrottsanläggningar och det är bra. Gillar man som vi naturen är det perfekt. Vi tror att byskolorna lockar många och så är vi ett trevligt folk.

Vad tycker ni kommunen ska fokusera på framöver?

– Besöksnäringen är jätteviktig men kommunen måste också satsa på andra typer av företag inom exempelvis bygg, industri och hantverk. Vi vill se ett mer differentierat näringsliv.

Vi tackar Nils och Jocke för ett trevligt och informativt möte. De skickar stafettpinnen vidare till Leandersson Estate, det vill säga till Jonny, Fredrik och Linda Thorslund, som vi besöker i början av december.

Nils Edfalk.

Nils Edfalk, VD och delägare i företaget.

Joakim Gyris, Ulrica Momqvist och Nils Edfalk.

Ulrica Momqvist har precis överlämnat stafettpinnen till EdGyrs ägare.

Vid företagsbesöket deltog Ulrica Momqvist, ordförande i kommunens allmänna utskott, Per Mårthans, Samhällsbyggnadsutskottet, Martin Clarstedt, tf. näringslivschef, Jennie Prans, Miljö- och byggenheten samt Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.