2021-10-22

Skolgatan asfalteras

Måndag 25 oktober färdigställs Skolgatan. Undvik att parkera mellan Knihsgatan och Ågatan under arbetets gång så jobbet kan utföras så snabbt och smidigt som möjligt.

Karta med markering över var du ska undvika att parkera.

Undvik att parkera på markerad sträcka.

Eventuella frågor mejlar du till gata.trafik@rattvik.se.